English Language Learning

หน้าวิชาเรียน

นอกจากความช่วยเหลือในด้านทั่วๆไปในชีวิตประจำวันของนักศึกษาแล้ว ออฟฟิศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังเปิดคาบเรียนพร้อมหน่วยกิตให้นักศึกษาได้เข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตอีกด้วย

ตอนนี้ออฟฟิศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีคาบเรียนเปิดอยู่ 2 คาบ: ELL 101 และ ELL 102 คาบเรียนเหล่านี้พุ่งเป้าไปที่นักศึกษาปี 1 เป็นหลัก โดยเฉพาะในเทอมแรก นักศึกษาสามารถเลือกที่จะเรียน ELL 102 ก่อน ELL 101 ได้ เพราะบางครั้งคาบเรียนอาจจะเต็มหรือตารางของผู้สอนอาจไม่ตรงกัน

ELL 101 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาเบื้องต้น 1

คอร์สนี้มีหน่วยกิต 4 หน่วยให้นักศึกษา โดยที่คอร์สมุ่งไปที่การเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาต่างชาติที่ผ่านคะแนนภาษาในการเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย คาบเรียนจะมีการสอนเน้นไปที่หลักไวยากรณ์และคำศัพท์โดยทั่วไป และยังมีการสอนทักษะทั้งสี่: ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ในสถานการณ์จริงในคาบเรียน นักศึกษาจะสามารถทำความเข้าใจกับระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้น

คอร์สนี้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับนักศึกษาปี 1 โดยเฉพาะ และต้องได้รับการอนุญาตจากประธานมหาวิทยาลัยโดยตรงถึงจะเข้าเรียนได้

ELL 102 ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาเบื้องต้น 2

คอร์สนี้มีหน่วยกิต 4 หน่วยให้นักศึกษา โดยที่คอร์สมุ่งไปที่การเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้นักศึกษาต่างชาติที่ผ่านคะแนนภาษาในการเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัย คอร์สนี้เป้นคอร์สต่อเนื่องมาจาก ELL 101 ซึ่งจะเน้นในด้านการค้นคว้าเพื่อทำการวิจัยเบื้องต้น

ในการค้นคว้าวิจัย นักศึกษาจะได้รับการสอนในการค้นคว้าในหลายๆด้านโดยเฉพาะจากเอกสารต่างๆ ทั้งหลักฐานชั้นต้นและชั้นรอง จะมีการตีความและกรั่นกรองอย่างถี่ถ้วนตามแบบบรรณานุกรม APA

คอร์สนี้ยังสานต่อความเข้าใจในระบบการศึกษาของสหรัฐฯให้กับนักศึกษาให้มากยิ่งๆขึ้นไป

คอร์สนี้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับนักศึกษาปี 1 โดยเฉพาะ และต้องได้รับการอนุญาตจากประธานมหาวิทยาลัยโดยตรงถึงจะเข้าเรียนได้