Offices & Services

English Language Learning

ออฟฟิศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาต่างชาติตลอดระยะเวลาการเรียนในมหาวิทยาลัยวอชิงตัน คอลเลจ โดยแฉพาะในช่วงเทอมแรกซึ่งเป็นช่วงการปรับตัวเข้าสู่ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

ปัญหาข้อที่ใหญ่ที่สุดของการเรียนโดยใช้ภาษาต่างประเทศซึ่งพบได้ทั่วไปในหมู่นักศึกษาต่างชาติ คือความแตกต่างระหว่างระบบการศึกษาระหว่างสองประเทศทำให้นักศึกษาต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่แปลกออกไปจากที่เคยพบหรือถูกสอนมา 

เนื่องด้วยจากการเป็นมหาวิทยาลัยในระบบการศึกษาศิลปศาสตร์ ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยวอชิงตัน คอลเลจ จึงเป็นห้องเรียนที่เต็มไปด้วยความรู้เพียบพร้อมต่อการศึกษาในทุกๆด้าน การเข้าถึงและความร่วมมือระหว่างนักศึกษาและบุคลากรอาจารย์ทั้งในและนอกห้องเรียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ในบางกรณี การศึกษาแบบใกล้ชิดอาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนของนักศึกษาหลายๆคน และเสริมต่อจากการดูแลใกล้ชิดระหว่างบุคลาการและนักศึกษา ออฟฟิศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีการสอนคาบเรียนที่ช่วยฝึกนักศึกษาให้มีความพร้อมต่อสังคมที่พวกเขาจะได้เจอ

าวทีาสนใจ