Gibson Center for the Arts

12@Hotchkiss: Sheng-Yuan Kuan

Pianist Sheng-Yuan Kuan performed a solo recital as part of the 12@Hotchkiss series.
03/01/2013
Location: Daniel Z. Gibson Center for the Arts